KONKURS

Wygraj Pakiet na IRONMAN 70.3 w Gdyni

 REGULAMIN

 

  1. Postanowienia ogólne:

1.1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie „Wygraj Pakiet na IRONMAN 70.3 w Gdyni” (dalej: „Konkurs”) w sklepach partnerskich ZONE3 Polska oraz w sklepach internetowych na terenie Polski.

1.2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności Konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z Konkursem.

1.3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest Triathlonista.com ul. Rubież 14c/5, 61-612 Poznań wyłączny dystrybutor marki ZONE3 w Polsce (dalej: „Organizator”).

1.4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które w okresie od 1 marca do 15 czerwca 2019 roku zakupiły piankę ZONE3 z kolekcji 2019 w jednym ze sklepów partnerskich marki ZONE3 Polska

  1. Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. Uczestnik konkursu zakupił piankę ZONE3 z kolekcji 2019.

3.2. Zarejestrował zakup w formularzu http://bit.ly/Zerejestruj_Pianke

3.3. Uczestnik konkursu winien zachować paragon do czasu wyłonienia zwycięzcy.

3.4. Rejestracja pianek trwa do 15 czerwca, do godziny 23.59.

3.5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu wielokrotność zakupionych pianek. Jeśli zakupił 2 pianki otrzymuje 2 losy, jeśli 3 to 3 losy. Każda pianka winna być zarejestrowana osobno.

3.6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprze informację, która pojawi się na profilu ZONE3 Polska oraz telefonicznie.

3.8. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 5 dni od opublikowania wyników konkursu i wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, aktualny adres e-mail, adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, nr tel.).

3.9. Nagroda konkursowa zostanie wydana w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce.

  1. Nagrody

4.1. Nagrody w konkursie: 1x Pakiet startowy na IRONMAN 70.3 w Gdyni dla Pani oraz 1x Pakiet startowy na IRONMAN 70.3 w Gdyni dla Pana.

Przystępując do Konkursu " Wygraj Pakiet na IRONMAN 70.3 w Gdyni” " Uczestnik wyraża zgodę na:

  1. Dane osobowe

5.1. Przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród.

5.2. Opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego, jak również wyniku nadesłanego w konkursie przez Uczestnika, jako Zwycięzcy na profilu ZONE3 Polska.

5.3. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.

5.4. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.

5.5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.

5.6. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

5.7. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego pianki są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą TRIATHLONISTA.COM S.C. KRYSTIANA KOWALSKA, PIOTR MYŚLAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Rubież 14c/5, 61-612 Poznań i adres do doręczeń: ul. Swoboda 14, 60-391 Poznań), NIP spółki cywilnej 9721244151, REGON spółki cywilnej 302429399, adres poczty elektronicznej: kontakt@triathlonista.com, tj.: KRYSTIANĘ KINGĘ KOWALSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANIMUS KRYSTIANA KOWALSKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Rubież 14c/5, 61-612 Poznań) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7822222368, REGON 302428477; PIOTRA MYŚLAKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OWOCBIEGA PIOTR MYŚLAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. ul. Rubież 14c/5, 61-612 Poznań) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5591986661, REGON 365051807. - zwana dalej „Administratorem”.

5.8. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

  1. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu organizowanego przez Triathlonista.com wyłącznego dystrybutora marki ZONE3 w Polsce, powinny zostać wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@triathlonista.com.

6.2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej z reklamacją.

6.3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 

 

 

 


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium